Giới thiệu về Nền tảng Học và Thi trực tuyến vnEdu-LMS
I. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống Nền tảng Học và Thi trực tuyến vnEdu-LMS được Tập đoàn VNPT xây dựng nhằm mục đích cung cấp một môi trường học tập hiện đại, toàn diện, hiệu quả cho giáo viên và học sinh.

II. LỢI ÍCH VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC

Với các cơ sở giáo dục, hệ thống cung cấp các thống kê báo cáo trực quan nhằm mục đích theo dõi, giám sát tình hình dạy và học của các trường. Ngoài ra, Cơ sở quản lý cũng có quyền chia sẻ các học liệu, khoá học là nguồn tư liệu tham khảo cho các cơ sở giáo dục.

III. LỢI ÍCH VỚI NHÀ TRƯỜNG

Với nhà trường, Nền tảng Học và Thi trực tuyến là một giải pháp toàn diện. Giúp cho nhà trường có thể tổ chức các kì học bổ túc, kì thi thường xuyên hơn mà không tốn bất cứ chi phí nào về cơ sở vật chất.

IV. LỢI ÍCH VỚI GIÁO VIÊN

Hỗ trợ Giáo viên trong quá trình Tạo mới một khoá học, bài thi, chấm bài, quản lý tiến trình học của học sinh. Nhờ có các thống kê báo cáo đầy đủ, giáo viên có thể đánh giá học sinh và cải tiến phương thức giảng dạy của mình cho phù hợp.

V. LỢI ÍCH VỚI HỌC SINH

Cho phép học sinh theo dõi các sự kiện, tin tức của nhà trường và các thông tin liên quan đến khoá học. Học sinh có thể tham gia khoá học, thực hiện bài kiểm tra, bài thi theo yêu cầu của giáo viên. Học sinh có thể dễ dàng trao đổi ý kiến với giáo viên thông qua hệ thống cũng như theo dõi được tiến trình và kết quả học tập của bản thân.